Obezite küresel boyutta önemli bir insan sağlığı sorunu olarak bilinmektedir. Hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde obezite her geçen gün artış göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan çalışmalarda 10 yılda obezite de %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir.

2008 yılı verilerine göre dünya üzerinde 400 milyon obez, 1,4 milyar fazla kilolu birey yaşarken, 2015 verilerinde bu sayının obezite de 700 milyon, fazla kilolu bireylerde ise 2,3 milyara ulaştığı tespit edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi tarafından Avrupa Bölgesinde obezitenin yetişkinlerin %30-80’ini etkisi altına aldığı, çocukların ise yaklaşık %20’sinin fazla kilolu olduğu ve bunların üçte birinin obez olduğu belirtilmektedir.

Obezitenin giderek yaygınlaşarak halk sağlığı sorunu haline gelmesi, tüm dünyada obezite ile mücadele çalışmalarının başlamasına neden olmuştur.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir