Girdi yapan bariatric

Dünya’da Obezite

Obezite küresel boyutta önemli bir insan sağlığı sorunu olarak bilinmektedir. Hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde obezite her geçen gün artış göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan çalışmalarda 10 yılda obezite de %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir. 2008 yılı verilerine göre dünya üzerinde 400 milyon obez, 1,4 milyar fazla kilolu birey […]

Obezite Cerrahisi Öncesi

Obezite Cerrahisi Öncesi Yapılması Gerekenler Obezite ile mücadele için en önemli adım bu ameliyatı olmaya karar vermektir. Obezite cerrahisi öncesinde ve sonrasında, özellikle beslenme ve diyet konusunda hayatınızda bir çok önemli değişiklik yapmanızı gerektirir. Obezite cerrahisi öncesi ” özel bir diyet”  uygulamanız ameliyat risklerini azaltacak ameliyat sonrası iyileşme dönemini daha iyi geçirmenizi sağlayacaktır.  Ameliyat öncesinde […]

Obezite Nasıl Ölçülür

Obezite Nasıl Ölçülür Obezite Ölçümü; Beden kitle indeksi yani; Vücut ağırlığı (kg olarak) ve boy uzunluğunun (metre cinsinden) karesine bölünmesiyle hesaplanan işleme denir. Bilimsel ölçülere göre şişmanlığın sınırları vardır. Şimanlık için en yaygın kullanılan iki ölçüm; Beden Kitle İndeksi (BKİ) ve Bel Çevresi (BÇ) ölçümüdür. Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması esas alınarak obeziteyi belirlemek için […]

Obezite’nin Yol Açtığı Sağlık Problemleri

İnsanların yaşam kalitesini azaltan kronik bir hastalık olan obezite, günümüzde küresel boyutlu en önemli halk sağlığı sorunu haline geldi. Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemlerine neden olmaktadır. Obezitenin en sık neden olduğu […]

Obezite Cerrahisi Kimler İçin Uygundur

Öncelikli olarak obezitenin tedavisi diyet ve egzersizdir. Kişiye özgü diyet programları ve egzersizle kilo vermek en sağlıklı yoldur. Fakat maalesef kilo vermek özellikle obez hastalar için çok zordur ve verilen kiloların muhafazasını sağlamak kolay olmamaktadır. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki her 100 obezite hastasından sadece 4 tanesi 1 sene içerisinde kilo verip, verdiği kiloları muhafaza edebilmiştir. […]

Obezite’nin En Önemli Nedenleri Nelerdir?

Obeziteye neden olan etmenler tam olarak açıklanamasa da aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Obezitenin gelişimi birçok biyolojik, psikolojik hatta sosyal nedene bağlı olabilir. Bu faktörlerin yanısıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır. […]

Obezite Cerrahisinin Riskleri Var Mıdır?

Her operasyonda olduğu gibi obezite cerrahisinde de anesteziye ve ameliyata bağlı riskler vardır. Fakat bu oran bir kalp ameliyatı ile kıyaslandığında neredeyse 4’te 1’inden daha düşük bir risk oluşturur. Rakamsal olarak ifade etmemiz gerekirse obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı %1’in altındadır.

Obezite Nedir

Obezite nedir, Tedavi Yöntemleri Nelerdir Obezite, günümüzde  modern toplumlarda en sık karşılaşılan hastalıklardan birisidir. ”Obezite” latince kökenli ”obedere” kelimesinden köken almaktadır. Obedere latince çok yemek yiyen insan anlamındadır. Obezite; besinlerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması (%20 veya daha fazla) sonucu ortaya çıkan, vücudun yağlı olan kütlesinin […]